Technologia produkcji wiązek

Wiązki
Wiązki przez nas produkowane spełniają wymagania normy PN-EN ISO 10961:2012, wymagania ADR 2017, wymagania dyrektywy 2010/35/UE, są projektowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-EN 13480 oraz innymi normami branżowymi
Kosze
Kosze wiązek wykonane są z profili i kształtowników gorącowalcowanych, łączonych poprzez spawanie metodą MAG i TIG gdzie wszystkie spoiny spełniają poziom akceptacji co najmniej C według PN–EN 5817: 2007. Ponadto spoiny w koszach, jak i kolektorze są poddawane badaniom nieniszczącym wizualnym, magnetyczno--proszkowym oraz badaniom rentgenowskim, dzięki czemu konstrukcja kosza, jak również kolektor butlowy charakteryzują się wysoką jakością wykonania, która jest na bieżąco kontrolowana i nadzorowana w całym procesie produkcyjnym.

Standardowo kosze są zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe, a na życzenie klienta mogą być malowane proszkowo na dowolny kolor według palety RAL.
Kolektory butlowe wiązek
Kolektory butlowe wiązek standardowo są wykonane z rur i złączek ze stali nierdzewnej w gatunku 304/304L oraz z mosiądzu. Na życzenie klienta możliwe jest wykonanie kolektorów z innych gatunków stali, np. 316, 321.

Połączenia rurowe są spawane metodą orbitalną co gwarantuje wysoką jakość połączeń oraz prawie stuprocentową powtarzalność spoin.

Do spawania orbitalnego używamy głowic zamkniętych oraz źródeł spawania renomowanej firmy Orbitec. Nasz wykwalifikowany personel posiada duże doświadczenie oraz niezbędne uprawnienia do wykonywania tego typu prac, co jest gwarancją najwyżej jakości kolektora.